Korzyści z udziału w szkoleniu: - Usystematyzowanie wiedzy w zakresie obecnie obowiązujących przepisów - Poszerzenie wiedzy z zakresu stosowania bezpiecznych rozwiązań przy projektowaniu i utrzymaniu dróg Bariery drogowe Sigmateq - Oferujemy wszystkie spotykane na rynku polskim typy barier drogowych i mostowych, oraz na specjalne zamówienie wraz z elementami.

www.zdw.katowice.pl Instalacja barier składa sie z min. 10 elementów o profilu New Jersey o długości 3,5 m, wysokości 93 cm i szerokości przy podstawie 61 cm wyposażonych w hak typu E. Bariery ustawiamy na odpowiednio utwardzone podłoże z 2 cm podbudową piaskową 12 cm poniżej powierzchni jezdni przy czym jedna krawędź bariery powinna być doparta do ...